Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Statistika

 

 

                          Pedagogu izglītība 2022./2023.m.g.

Akadēmiskais maģistrs 5
Profesionālais maģistrs 12
Augstākā pedagoģiskā izglītība 10
Akadēmiskais/profesionālais bakalaurs 8