Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

GODA GRĀMATA

2023. gada 6. oktobrī

Jelgavas valstspilsētas domes pateicības rakstspar augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā

2023. gada 29. augustā

Jelgavas novada atzinības raksts par iekļaujošas izglītības īstenošanu, nodrošinot fiziski un emocionāli drošu vidi izglītības iestādē

2022. gada 16. novembrī

Atzinības rakstu par nozīmīgu profesionālo ieguldījumu Jelgavas novada un Latvijas jauniešu un pieaugušo izglītošanā

2018. gada 27 .septembrī

Jelgavas novada pašvaldības pateicības raksts par sasniegumiem pilsoniskajā audzināšanā

2018. gada 17. martā

Jelgavas novada pašvaldība un Swedbank Latvija izsaka atzinību

2018. gada 10. martā

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola izsaka atzinību

2017. gada 29.septembrī

Jelgavas novada Izglītības pārvalde sveic izcilniekus

2016. gada 23. februārī

Jelgavas novada dome

un Jelgavas novada Neklātienes vidusskola sveic

2013. gada 3. maijā

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola pasniedz goda rakstus

2012. gada 23. marts

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola pasniedz goda rakstus

2011. gada 18. marts

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola pasniedz goda rakstus

2010. gada 26. februāris

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola pasniedz goda rakstus

2009. gada 24. aprīlis

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola pasniedz goda rakstus

2008. gada 4. aprīlis

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola pasniedz goda rakstus

2006. gada 3. novembris 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola pasniedz goda rakstus

2005. gada 22. oktobris

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola pasniedz goda rakstu

2005. gada 22. marts

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola pasniedz goda rakstu

2005. gada 5. marts

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola pasniedz goda rakstus