Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

IZGLĪTOJAMAJIEM

Individuālo mācību līdzekļu saraksts

Centralizētie eksāmeni

Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību šeit

Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību šeit

PALĪGS IZGLĪTOJAMIEM

Palīgs izglītojamiem darbā tālmācības vidē

Atbalsta e-konsultācijas izglītojamajiem