Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

IZGLĪTOJAMAJIEM

Individuālo līdzekļu saraksts

Centralizētie eksāmeni

Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību šeit

Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību šeit

PALĪGS IZGLĪTOJAMIEM

Palīgs izglītojamiem darbā tālmācības vidē

Atbalsta e-konsultācijas izglītojamajiem