Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Par skolu

 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola ir Jelgavas novada Domes izveidota izglītības iestāde, kura nodarbojas ar pamata un vidējās izglītības programmu īstenošanu, sniedzot pakalpojumus Jelgavas novada un citu pašvaldību iedzīvotājiem.

Skolas nolikums

Neklātienes Vidusskolas nolikums

Skola ir tiešā Jelgavas novada pašvaldības pakļautībā.

Skolas administratīvās telpas atrodas Jelgavā, Pasta ielā 37, 501.kabinetā.
Telefons: 63084021

Mācību process notiek divos konsultāciju punktos, kuri izvietoti divās Jelgavas novada vispārizglītojošās skolās.

Svētes konsultāciju punkts

atrodas Svētes pamatskolas telpās, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, Vilces ielā 6