Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Skolas vēsture

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pirmsākumi meklējami 1967. gadā, kad pamatojoties uz Jelgavas rajona DDP izpildu komitejas lēmumu, ar 1966./67. mācību gada IV ceturksni tika noorganizēta neklātienes nodaļa pie Elejas vidusskolas.

Jau nākamā, 1967./68. mācību gada 2 pusgadā, Jelgavas rajona DDP izpildu komitejas lēmums tika grozīts un neklātienes nodaļa tika noorganizēta pie Vircavas vidusskolas.

1972. gadā Vircavas vidusskolas neklātienes nodaļa tika reorganizēta par Jelgavas rajona vakara (maiņu) vispārizglītojošo vidusskolu ar neklātienes apmācības formu.

Tā skola darbojās 14 gadus, kad atkal notika pārmaiņas un telpu trūkuma dēļ Jelgavas rajona vispārizglītojošo vakara vidusskolu reorganizēja par Jelgavas rajona neklātienes nodaļu un izvietoja Aizupes astoņgadīgajā skolā. Taču jau nākamajā gadā skola atkal tika reorganizēta par Jelgavas rajona vispārizglītojošo vakara vidusskolu.

Jelgavas rajona Neklātienes vidusskolas, tādā formā, kāda tā ir šodien, savu darbību uzsāka 1996. gada, kad skola tika akreditēta.

Pirmo reizi Jelgavas rajona Neklātienes vidusskolas arhīva dokumentu uzskaitīšana notikusi 1999. gada nogalē. Tā kā visus pastāvēšanas gadus skolai nebija atsevišķas telpas, kur visus dokumentus glabāt, tad daudzi dokumenti bija saglabājušies nepilnīgi.

Skolas uzdevums jau no paša sākuma bija - nodrošināt iedzīvotājiem iespējas paaugstināt vispārējo izglītības līmeni, radīt pamatus turpmākai izglītībai un pašizglītībai.

Jelgavas rajona Neklātienes vidusskola darbojās un vēl joprojām darbojas uz konsultāciju punktu bāzes. Jau 1998./1999.m.g. darbojās 6 konsultāciju punkti – Dzirnieku, Elejas, Līvbērzes, Svētes, Vircavas un Zaļenieku. 1999./2000.m.g. nāca klāt vēl viens konsultāciju punkts – Šķibes. Ar šādu konsultāciju punktu sastāvu skola darbojās līdz 2003./2004. m.g., kad, izglītojamo skaita samazināšanās dēļ, palika tikai 4 konsultāciju punkti –Elejas, Svētes, Šķibes un Zaļenieku.

2008. gada 1. septembrī darbu atsāka nu jau 6 konsultāciju punkti – Elejas, Staļģenes, Svētes, Šķibe - 1, Šķibe -2 un Zaļenieku konsultāciju punkti.

Jau nākamajā gadā Staļģenes konsultāciju punkts tika likvidēts, bet Šķibe-2 konsultāciju punkta vietā, skolas telpu maiņas dēļ, tika atvērts jauns - Centra konsultāciju punkts.

Sākot ar 2010.gadu, pēc administratīvās reformas,skola mainīja nosaukumu no Jelgavas rajona Neklātienes vidusskolas kļustot par Jelgavas novada Neklātienes vidusskolu.

Līdz 2011./12.m.g. beigām Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā darbojas 5 konsultāciju punkti – Svētes, Centra, Šķibes, Elejas un Zaļenieku.

Sākot ar 2012.gada 1. septembri skolēnus vairs neuzņemam Elejas konsultāciju punktā, bet sākot ar 2013.gada septembri no mums atdalījās arī Zaļenieku konsultāciju punkts, tādējādi 2013./14.m.g. skolēnu uzņemšana un mācības notiek tikai trijos konsultāciju punktos - Centra konsultāciju punktā, Svētes konsultāciju punktā un Šķibes konsultāciju punktā.

Zaļenieku un Elejas konsultāciju punktu izglītojamie turpināja mācības pie Zaļenieku arodvidusskolas un Elejas vidusskolas atvērtām mācību programmām.

Ar 2011.gada 1. septembri skola uzsāka mācības izmantojot tālmācības metodi, sākumā tikai vidusskolas posmā un tikai vispārizglītojošā izglītības programmā, bet pakāpeniski jau no 2013.gada 1. septembra mācīties, izmantojot tālmācības metodi ir iespēja visās mācību programmās.

Ņemot vērā to, ka Centra konsultāciju punktā ar katru mācību gadu samazinājās izglītojamo skaits, ar 2016. gada 1. septembri minētā konsultāciju punktā mācības vairs neturpinājās. Lielākā daļa izglītojamo izteica vēlēšanos pāriet uz tālmācības metodi vai turpināt izglītošanos Svētes konsultāciju punktā.

2016./17. mācību gadā skola realizē trīs izglītibas programmas (vispārējo pamatizglītības, vispārējo vidējas izglītibas vispārizglītojošā virziena un humanitāra sociāla virziena izglītības programmas) tikai divos konsultāciju punktos- pamatskolas un vidusskolas programmās Svētes konsultāciju punktā, bet Šķibes konsultāciju punktā vidusskolas vispārizglītojošā virziena programmu.

Sākot ar 2016./17. mācību gadu skola sāk strādāt pie tālmācības programmas izveides un licenzēšanas.

Ar 2019.gada 14.jūniju tika slēgts Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Šķibes konsultāciju punkts.

Izglītojamo skaits Šķibes konsultāciju punktā ar katru gadu samazinājies, piemēram, 11. un 12.klases izglītības programmu apgūst tikai 26 skolēni, bet 10.klasē no septembra nav iestājies neviens izglītojamais. Izvērtējot visus lietderības apsvērumus un punkta uzturēšanas izmaksas, secināts, ka Šķibes konsultāciju punktu ir nepieciešams slēgt.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

31.01.2024.

 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola pārtaps par tālmācības skolu

Jelgavas novada domes 31. janvāra sēdē deputāti atbalstīja Neklātienes vidusskolas sagatavoto lēmumprojektu, kas paredz, ka skola no 2024. gada 1. augusta pārtaps par Jelgavas novada Tālmācības vidusskolu. Skolā jau šobrīd ir iespēja apgūt zināšanas tālmācības veidā, bet no nākamā mācību gada skolas vairs nenodrošinās otru mācību veidu – neklātieni.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola nodarbojas ar pamata un vidējās izglītības programmu īstenošanu, sniedzot pakalpojumus Jelgavas novada un citu pašvaldību iedzīvotājiem. Skolas juridiskā adrese ir Jelgavā, kur atrodas tās administrācija, bet Izglītības programmu īstenošana  notika Svētes konsultāciju punktā Jelgavas novadā. Līdz 2022./2023. mācību gadam Jelgavas novada Neklātienes vidusskola piedāvāja divus mācību veidus – neklātieni un tālmācību. Skola vēlējās neklātienes programmas realizāciju turpināt arī šajā mācību gadā, bet nepietiekamā skolēnu skaita dēļ klases netika nokomplektētas.

“Jau no 2021./2022.mācību gada Svētes konsultāciju punktā netika uzņemti skolēni neklātienes programmā pamatskolas posmā un 10. klasē, jo no skolēnu un vecāku puses nebija pieprasījuma. Tā paša mācību gada  laikā no 2. semestra 11. klase pārgāja uz tālmācības apmācības formu, bet 12. klase uz daļēju tālmācības apmācības formu. Pēdējos gados mācīties gribētāju skaits neklātienē stipri sarūk, tāpēc pašlaik skolas pamatvirziens ir tālmācība. Tālmācībā uzņemam skolēnus no 5. līdz 12. klasei. Šajā mācību gadā uzņēmām 325 skolēnus, skaidro Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas direktore Irma Sērmūksle.

Tālmācība ir mācību forma, kas paredz, ka mācības notiek e-vidē, kur pieejami dažādi materiāli, ierakstītas video lekcijas, paškontroles uzdevumi u.tml. Skolēns ar šiem materiāliem iepazīstas patstāvīgi sev vēlamā laikā, nevis pēc noteikta stundu plāna.

“Iemesli, kāpēc mācīties gribētāji izvēlas tālmācību mūsu skolā, ir ļoti dažādi. Viens no tiem ir vēlme saglabāt un uzturēt savu valodu, dzīvojot ārzemēs. Tāpat tie ir jaunie sportisti, kuriem dzīves ritms pakārtots treniņiem un nav iespēju apmeklēt parastu skolu, vai kādā citā ārpusskolas nodarbē ļoti aizņemtie skolēni. Pamatskolas klasēs mācās arī izglītojamie, kuriem ir bijusi nepieciešamība mainīt vidi vai kuriem ir sarežģīti mājas apstākļi. Vēl tālmācībā izglītību iegūst jau pieauguši cilvēki, kuri kāda iemesla dēļ to nav izdarījuši ierastajā skolas vecumā”, turpina I. Sērmūksle.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pirmsākumi meklējami 1967. gadā, kad tika noorganizēta neklātienes nodaļa pie Elejas vidusskolas. Jelgavas rajona Neklātienes vidusskola tādā formā, kāda tā ir šodien, savu darbību uzsāka 1996. gadā, kad skola tika akreditēta. Kādreiz Neklātienes vidusskolai novadā kopumā bija pieci dažādi konsultāciju punkti, bet pēdējos gados eksāmeni un konsultācijas noritēja vien Svētes konsultāciju punktā. Tālmācības programmu skola sāka īstenot ar 2016./2017. mācību gadu.

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību nodaļā

Tālr. 63024934

www.jelgavasnovads.lv