Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Skolas vēsture

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pirmsākumi meklējami 1967. gadā, kad pamatojoties uz Jelgavas rajona DDP izpildu komitejas lēmumu, ar 1966./67. mācību gada IV ceturksni tika noorganizēta neklātienes nodaļa pie Elejas vidusskolas.

Jau nākamā, 1967./68. mācību gada 2 pusgadā, Jelgavas rajona DDP izpildu komitejas lēmums tika grozīts un neklātienes nodaļa tika noorganizēta pie Vircavas vidusskolas.

1972. gadā Vircavas vidusskolas neklātienes nodaļa tika reorganizēta par Jelgavas rajona vakara (maiņu) vispārizglītojošo vidusskolu ar neklātienes apmācības formu.

Tā skola darbojās 14 gadus, kad atkal notika pārmaiņas un telpu trūkuma dēļ Jelgavas rajona vispārizglītojošo vakara vidusskolu reorganizēja par Jelgavas rajona neklātienes nodaļu un izvietoja Aizupes astoņgadīgajā skolā. Taču jau nākamajā gadā skola atkal tika reorganizēta par Jelgavas rajona vispārizglītojošo vakara vidusskolu.

Jelgavas rajona Neklātienes vidusskolas, tādā formā, kāda tā ir šodien, savu darbību uzsāka 1996. gada, kad skola tika akreditēta.

Pirmo reizi Jelgavas rajona Neklātienes vidusskolas arhīva dokumentu uzskaitīšana notikusi 1999. gada nogalē. Tā kā visus pastāvēšanas gadus skolai nebija atsevišķas telpas, kur visus dokumentus glabāt, tad daudzi dokumenti bija saglabājušies nepilnīgi.

Skolas uzdevums jau no paša sākuma bija - nodrošināt iedzīvotājiem iespējas paaugstināt vispārējo izglītības līmeni, radīt pamatus turpmākai izglītībai un pašizglītībai.

Jelgavas rajona Neklātienes vidusskola darbojās un vēl joprojām darbojas uz konsultāciju punktu bāzes. Jau 1998./1999.m.g. darbojās 6 konsultāciju punkti – Dzirnieku, Elejas, Līvbērzes, Svētes, Vircavas un Zaļenieku. 1999./2000.m.g. nāca klāt vēl viens konsultāciju punkts – Šķibes. Ar šādu konsultāciju punktu sastāvu skola darbojās līdz 2003./2004. m.g., kad, izglītojamo skaita samazināšanās dēļ, palika tikai 4 konsultāciju punkti –Elejas, Svētes, Šķibes un Zaļenieku.

2008. gada 1. septembrī darbu atsāka nu jau 6 konsultāciju punkti – Elejas, Staļģenes, Svētes, Šķibe - 1, Šķibe -2 un Zaļenieku konsultāciju punkti.

Jau nākamajā gadā Staļģenes konsultāciju punkts tika likvidēts, bet Šķibe-2 konsultāciju punkta vietā, skolas telpu maiņas dēļ, tika atvērts jauns - Centra konsultāciju punkts.

Sākot ar 2010.gadu, pēc administratīvās reformas,skola mainīja nosaukumu no Jelgavas rajona Neklātienes vidusskolas kļustot par Jelgavas novada Neklātienes vidusskolu.

Līdz 2011./12.m.g. beigām Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā darbojas 5 konsultāciju punkti – Svētes, Centra, Šķibes, Elejas un Zaļenieku.

Sākot ar 2012.gada 1. septembri skolēnus vairs neuzņemam Elejas konsultāciju punktā, bet sākot ar 2013.gada septembri no mums atdalījās arī Zaļenieku konsultāciju punkts, tādējādi 2013./14.m.g. skolēnu uzņemšana un mācības notiek tikai trijos konsultāciju punktos - Centra konsultāciju punktā, Svētes konsultāciju punktā un Šķibes konsultāciju punktā.

Zaļenieku un Elejas konsultāciju punktu izglītojamie turpināja mācības pie Zaļenieku arodvidusskolas un Elejas vidusskolas atvērtām mācību programmām.

Ar 2011.gada 1. septembri skola uzsāka mācības izmantojot tālmācības metodi, sākumā tikai vidusskolas posmā un tikai vispārizglītojošā izglītības programmā, bet pakāpeniski jau no 2013.gada 1. septembra mācīties, izmantojot tālmācības metodi ir iespēja visās mācību programmās.

Ņemot vērā to, ka Centra konsultāciju punktā ar katru mācību gadu samazinājās izglītojamo skaits, ar 2016. gada 1. septembri minētā konsultāciju punktā mācības vairs neturpinājās. Lielākā daļa izglītojamo izteica vēlēšanos pāriet uz tālmācības metodi vai turpināt izglītošanos Svētes konsultāciju punktā.

2016./17. mācību gadā skola realizē trīs izglītibas programmas (vispārējo pamatizglītības, vispārējo vidējas izglītibas vispārizglītojošā virziena un humanitāra sociāla virziena izglītības programmas) tikai divos konsultāciju punktos- pamatskolas un vidusskolas programmās Svētes konsultāciju punktā, bet Šķibes konsultāciju punktā vidusskolas vispārizglītojošā virziena programmu.

Sākot ar 2016./17. mācību gadu skola sāk strādāt pie tālmācības programmas izveides un licenzēšanas.

Ar 2019.gada 14.jūniju tika slēgts Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Šķibes konsultāciju punkts.

Izglītojamo skaits Šķibes konsultāciju punktā ar katru gadu samazinājies, piemēram, 11. un 12.klases izglītības programmu apgūst tikai 26 skolēni, bet 10.klasē no septembra nav iestājies neviens izglītojamais. Izvērtējot visus lietderības apsvērumus un punkta uzturēšanas izmaksas, secināts, ka Šķibes konsultāciju punktu ir nepieciešams slēgt.