Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Skolas padome

Skolas padomes reglaments

Skolas padomes locekļi  2021./2022

Skolas padomes 2021./2022. m.g. darba plāns

Skolas padomes protokoli/ lēmumi  2021./2022.m.g.

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Skolas padomes kontakti:

Jānis Kante (priekšsēdētājs)

 Kristīne Ceļmillere ( vietniece)

e-pasts:skolas.padome@tavatalmaciba.lv