Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Skolas padome

Skolas padomes reglaments

Skolas padomes locekļi  2021./2022

Skolas padomes protokols Nr. 1

Skolas padomes 2019./2020. m.g. darba plāns

Skolas padomes kontakti:

Jānis Kante (priekšsēdētājs)

 Kristīne Ceļmillere ( vietniece)

e-pasts:skolas.padome@tavatalmaciba.lv