Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Skolas padome

Skolas padomes reglaments

Skolas padomes locekļi  2022./2023.

Skolas padomes 2022./2023. m.g. darba plāns

Skolas padomes protokoli/ lēmumi  2022./2023.m.g.

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Skolas padomes kontakti:

Vineta Misune (priekšsēdētājs)

 Maija Štāla( vietniece)

Andris Elstiņš (vietnieks)

e-pasts: skolas.padome@tavatalmaciba.lv