Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Skolas padome

Skolas padomes reglaments

Skolas padomes locekļi  2022./2023.

Skolas padomes 2022./2023. m.g. darba plāns

Skolas padomes protokoli/ lēmumi  2022./2023.m.g.

2022. gads

Nr.1    21.02.2022.

Nr. 2   11.04.2022.

Nr. 3   06.06.2022.

Nr. 4   19.08.2022.

Nr. 5   12.10.2022.

Nr. 6   14.12.2022.

2023. gads

Nr. 1    22.02.2023.

Nr. 2    19.04.2023.

Skolas padomes kontakti:

Vineta Misune (priekšsēdētājs)

 Maija Štāla( vietniece)

Andris Elstiņš (vietnieks)

e-pasts: skolas.padome@tavatalmaciba.lv