Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

KONTAKTI


Adrese: Jelgavā, Pasta ielā 37, 501. kab

Tālrunis: 63084021; 63024802

E-pasts: nvsk@jelgavasnovads.lv


 

90009250525 (Pieejams tikai e-adrešu lietotājiem portālā Latvija.lv)

Direktore
IRMA SĒRMŪKSLE
Adrese: Jelgava, Pasta iela 37, 501. kab
Telefons: 63084021; 29122018
e-pasts: irma.sermuksle@jelgavasnovads.lv

Pieņemšanas laiks direktorei un vietniekiem: sazvanoties iepriekš.

 DIREKTORA VIETNIEKI

Direktores vietniece izglītības jautājumos

 BIRUTA TURLAVA
Adrese: Jelgava, Pasta iela37, 501. kab
Telefons: 63024802
e-pasts: biruta.turlava@jelgavasnovads.lv

 

Direktores vietniece vispārīgajos jautājumos

REGINA DETLAVA
Adrese: Jelgava, Pasta iela37, 501. kab
Telefons: 63024802
e-pasts: regina.detlava@jelgavasnovads.lv  

 

Direktores vietniece speciālajos jautājumos

RUTA BRĪVMANE
Adrese: Jelgava, Pasta iela37, 501. kab
Telefons: 63024802
e-pasts: ruta.brivmane@jelgavasnovads.lv

 

Konsultants informātikas jautājumos

GUNDARS PREISS 
Adrese: Jelgava, Pasta iela37, 501. kab
Telefons: 22321136
e-pasts: preiss.gundars@gmail.com

 Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojuma saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

 

INGA EIHENTĀLE
Adrese: Jelgava, Pasta iela37, 501. kab
Telefons: 26318860
e-pasts: inga.eihentale@jelgavasnovads.lv

 

LINDA VECUMS-VECO
Adrese: Jelgava, Pasta 37, 501.kab.
Telefons: 63084021
e-pasts: linda.vecums@jelgavasnovads.lv


 Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojuma saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.


Skolas padome

Vineta Misune (priekšsēdētājs)

 Andris Elstiņš (vietnieks)

Maija Štāla (vietniece)

e-pasts:skolas.padome@tavatalmaciba.lv

 

Administrācijas darba laiks vasaras sezonā (14.06.2022.-13.08.2022.)

P. 9:00 - 18:00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - 13:00):
O. 9:00 - 17:00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - 13:00):
T. 9:00 - 17:00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - 13:00):
C. 9:00 - 17:00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - 13:00):
P. 9:00 - 15:30 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - 12:30):

 

 

Skolas rekvizīti
Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta 37,Jelgava, LV-3001
Reģ. Nr. 90009118031
AS SWEDBANK, Jelgavas filiāle
Kods HABALV22
Konta Nr. LV07HABA0551025900443