Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Uzņemšana


Piesakies mācībām Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā, aizpildot veidlapu elektroniski.

VEIDLAPA


1. Jelgavas novada Neklātienes vidusskola uzņem izglītojamos mācībām  no 1. līdz 12. klasei.

1.1. pamatskolas programmā 1.-9. klasē;

1.2. vidusskolas programmā 10-12. klasē.

2. Apmācības veids NEKLĀTIENE:

2.1. pamatskolas programmā 1.-9. klasē. 

2.2. vidusskolas programmās 10.  un 11. klasē:

valodu un uzņēmējdarbības programmā;

2.3. vidusskolas programmā 12. klasē:

vispārizglītojošā virziena programmā;

Apmācības formas:

  • nodarbības notiek divas reizes nedēļā pēcpusdienā Svētes pamatskolā atbilstoši stundu sarakstam.

3. Apmācības veids TĀLMĀCĪBA: 

3.1. pamatskolas programmā 1.-9. klasē;

3.2. vidusskolas programmās 10. un 11. klasē:

3.2.1.valodu un uzņēmējdarbības programmā;

3.2.2. vides, dizaina un tehnoloģiju programmā;

3.3. vidusskolas programmā  12. klasē:

3.3.1. vispārizglītojošā virziena programmā;

3.3.2. humanitārā un sociālā virziena programmā;

Apmācības forma:

Uzņemšana un informācija: 
Jelgavas novada pašvaldība, Jelgava, Pasta iela 37., 5. stāvs, 501. kabinets.
No 8:00 - 12:00 un no 13:00 - 15:00
Tālr. nr. : 63084021 (administrācija); 29122018 (direktore); 26318860( pedagogs)


Nepieciešamie dokumenti, stājoties pamatskolā:

jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
jāiesniedz:

  • liecība
  • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 026/U)
  • 2 foto

Nepilngadīgajiem izglītojamajiem jāierodas kopā ar kādu no vecākiem (vecākiem jāuzrāda pase).

Nepieciešamie dokumenti, stājoties vidusskolā:

  • pamatizglītības apliecība un sekmju izraksts (jāuzrāda oriģināli)
  • medicīniskā izziņa ( veidlapa Nr. 027/U)
  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
  • visas esošās vidusskolas liecības, sekmju izraksti vai personas lieta, ja tāda ir (stājoties 10. klases 2. semestrī, 11. un 12. klasēs)
  • 2 foto