Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Uzņemšana


Pieteikties mācībām Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā var vienā no zemāk minētiem veidiem:

1. atsūtot elektroniski parakstītu  iestāšanās iesniegumu;

2. atsūtot iestāšanās iesniegumu ar Latvijas pasta starpniecību;

3. ierodoties klātienē aizpildīt iestāšanās iesniegumu. 


1. Jelgavas novada Neklātienes vidusskola uzņem izglītojamos mācībām  no 1. līdz 12. klasei.

2. Apmācības veids TĀLMĀCĪBA: 

2.1. pamatskolas programmā 1.-9. klasē;

2.2. vidusskolas programmās 10. - 12. klasē:

2.2.1.valodu un uzņēmējdarbības programmā;

2.2.2. vides, dizaina un tehnoloģiju programmā;

Apmācības forma:

Uzņemšana un informācija: 
Jelgavas novada pašvaldība, Jelgava, Pasta iela 37., 5. stāvs, 501. kabinets.
No 9:00 - 12:00 un no 13:00 - 15:00
Tālr. nr. : 63084021 (administrācija); 29122018 (direktore); 26318860( pedagogs)


Nepieciešamie dokumenti, stājoties pamatskolā:

jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
jāiesniedz:

  • liecība
  • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 026/U)
  • 1 foto

Nepilngadīgajiem izglītojamajiem jāierodas kopā ar kādu no vecākiem (vecākiem jāuzrāda pase).

Nepieciešamie dokumenti, stājoties vidusskolā:

  • pamatizglītības apliecība un sekmju izraksts (jāuzrāda oriģināli)
  • medicīniskā izziņa ( veidlapa Nr. 027/U)
  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
  • visas esošās vidusskolas liecības, sekmju izraksti vai personas lieta, ja tāda ir (stājoties 10. klases 2. semestrī, 11. un 12. klasēs)
  • 1 foto