Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Jauniešu pašpārvalde

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Jauniešu pašpārvaldē darbojas pārstāvji no Svētes konsultāciju punkta un pedagogs – koordinators. Jauniešu pašpārvaldes sēde notiek katra mēneša trešajā trešdienā. Jauniešu pašpārvaldes  dalībnieki darbojas brīvprātīgi.

Piedalies arī tu!

 Tu vari ATTĪSTĪT šādas prasmes:

  • Komunikabilitāti;
  • Uzdrīkstēšanos paust savu viedokli;
  • Pārliecību par savām spējām;
  • Pasākumu/ semināru organizēšanas iemaņas;
  • Spēju strādāt komandā;

Tiekamies katra mēneša ceturtajā otrdienā tiešsaistē ar koordinatoru!