Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ERASMUS+KA2 "ADULT RESTART"

Projekta numurs: 2018-1-LV01-KA201-046972
Ieviešanas laiks: 01.10.2018.–31.10.2019.
Projekta mērķis: izstrādāt un piedāvāt pedagogiem daudzpusīgāku un kvalitatīvāku metodisko materiālu darbam ar pieaugušajiem tālmācības vidē, apgūstot jaunas mācīšanas darba metodes izmantojot informācijas tehnoloģijas.

Projekta kopējais finansējums: ES finansējums EUR 18890,00 (100% apmērā).

Projekta vadošā organizācija: Jelgavas novada Neklātienes vidusskola

Projekta partneri: Itālija, Igaunija, Latvija.

Iesaistītās organizācijas:

 • Jelgavas novada pašvaldība (Jelgavas novada Neklātienes vidusskola) (Latvija)
 • Futuro Digitale (Itālija)
 • Tallinna Taiskasvanute Gumnaasium (Igaunija)

Galvenā mērķa grupa: Pedagogi no katras dalībvalsts

Galvenās aktivitātes:

 • Tālmācībā studējošo izglītojamo vērtējuma izpēte par tālmācības apmācības formu, izzināt šīs apmācības formas grūtības dažādās sociālajās grupās, kā arī noskaidrot un apkopot izglītojamo ieteikumus tālmācības apmācības metožu uzlabošanai.
 • Attīstīt un uzlabot esošās tālmācības apmācības metodes un pilnveidot mācību materiālus.
 • Veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju iesaistot ģimenes pārstāvjus un radiniekus.
 • Trenera atbalsts metodisko materiālu pilnveidošanā Itālijā.
 • Veikt salīdzinošu analīzi starp izglītojamajiem no nelabvēlīgajām sociālajām grupām un sociāli labvēlīgajiem jauniešiem.
 • Veicināt pieaugušo izglītošanu pašvaldībās, valstī un Eiropā.
 • Skolas vai organizācijas tīmekļa vietne, kur tiks augšupielādēti metodiskie materiāli.
 • CD ar metodiskiem materiāliem.

*Projekta nosaukums latviešu valodā – “Pieaugušo izglītības prasmju atjaunošana izmantojot jaunas mācību metodes”

 

Projekta rezultāti:

Pētījums par tālmācības situāciju projektā iesaistītajās iestādēs (Report - Research about distance learning studies using IT)

Prezentācija pētījumam par tālmācības situāciju projektā iesaistītajās iestādēs (Research about distance learning)

Metodiskais materiāls pieaugušo izglītībā tālmācībā – latviešu valodā

Metodiskais materiāls pieaugušo izglītībā tālmācībā – itāļu valodā (Materiale metodologico per l'insegnamento a distanza agli adulti_Italy)

Metodiskais materiāls pieaugušo izglītībā tālmācībā – angļu valodā (Methodological Material for Adult Education in Distance Learning)

Metodiskais materiāls pieaugušo izglītībā tālmācībā – igauņu valodā (Täiskasvanukoolituse kaugõppealane metoodiline juhend_Estonia)

Projekta prezentācija

Projekta rezultātu izplatīšanas plāns

 


Projekta koordinators: 
Gatis Kasparinskis
Tālr.: 63048487
gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv
 
Projekta asistents
Linda Vecums-Veco
Tālr.: 63084021
linda.vecums@jelgavasnovads.lv

 

Publikācijas: 

Jelgavas novada pašvaldības mājas lapas informācija par projektu "Adult restart"

Erasmus+KA2 projekta saskaņošanas vizīte

Erasmus+KA2 projekta saskaņošanas vizīte noslēgusies     GALERIJA

Projekta Erasmus+KA2 tikšanās Platānijā- Lamezia Terme, Itālijā.   GALERIJA