Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Struktūra

PRIEKŠSĒDĒTĀJS

 • Vada JP sanāksmes
 • Kontrolē JP organizēto pasākumu sagatavošanu
 • Nozīmē atbildīgos

PRIEKŠĒDĒTĀJA VIETNIEKS

 • Iesaistās kultūras pasākumu organizēšanā
 • Aizvieto priekšsēdētāju, kad tas ir nepieciešams

SEKRETĀRE(S)

 • Informē par sēžu norises laiku un vietu
 • Sastāda dienas kārtību sēdei
 • Protokolē sēžu norisi
 • Sniedz informāciju interesentiem par JP

DOMNIEKI

 • Sadalīti pa sektoriem:
 • Socioloģiskais (Veic aptaujas, noskaidrojot jauniešu un skolotāju domas par dažādiem jautājumiem – aptaujas veidošana, anketēšana, rezultātu apkopošana, rezultātu prezentēšana).
 • Kultūras (iesaistās pasākumu organizēšanā – ideju ieteikšana, piedalīšanās nolikuma sastādīšanā, pasākuma popularizēšana, komandas veidošana, apraksta rakstīšana).
 • Informātikas (iesaistās mājas lapas atjaunošanā - informācijas ievietošana par JP darbu, dažādu aktualitāšu ievietošana jauniešiem, ziņas par skolēniem).