Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Jauniešu pašpārvaldes protokoli

2019. m.g.

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7