Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Ziņas

2024-01-11 06:51

Atzinība

Mūsu skola arī šogad ir saņēmusi uzdevumiem.lv atzinības rakstu par aktivitāti.  Uzdevumi.lv izsaka pateicību par skolas aktivitāti un izrādīto atbalstu digitāliem mācību līdzekļiem! 

Izglītības portāls Uzdevumi.lv piedāvā teoriju, uzdevumus un testus 1.-12. klases mācību priekšmetos. Portāla saturu atbilstoši Latvijas izglītības standartiem izstrādā mācību priekšmetu skolotāji un materiālu bāze tiek regulāri atjaunota un papildināta.

Katram uzdevumam portālā ir izveidoti vairāki varianti un atbilžu skaidrojumi, kas palīdz izglītojamajiem apgūt tēmas un nodrošina pašvadītu mācību procesu. Uzdevumi.lv tāpat piedāvā valsts pārbaudes darbu treniņuzdevumus, kas sniedz atbalstu izglītojamajiem pirms diagnosticējošajiem darbiem un eksāmeniem.

Administrācija

« Atpakaļ