Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Ziņas

2023-10-11 14:42

Jauniešu pašpārvalde

Sākoties jaunajam mācību gadam, mūsu skolā savu darbu atsāk arī skolas jauniešu pašpārvalde, kuru veido pārstāvji no visām klasēm. Mūsu mērķi ir:

1) izglītojamo interešu un vajadzību izzināšana un pārstāvniecība;

2) izglītojamo vajadzību saskaņošana ar pedagogiem un skolas administrāciju;

3) izglītojamo pašapziņas celšana, jaunu kompetenču apgūšana (vadīšana, organizēšana, problēmu risināšana) un psiholoģiskās labbūtības veicināšana.

Lai varētu saskaņoti līdzdarboties augstāk norādīto mērķi saniegšanai no mūsu pašu vides ievēlējām pašpārvaldes priekšsēdētāju Pāvelu Paliju,11.u3, vietnieku Viviānu Andželiku Dzanušku 11.u2, un protokolistus-sekretārus, lai raiti fiksētu sanāksmēs pārrunātos jautājumus, kas paredzēti risināšanai - Amandu Semešinu10.v2, Lauru Brokani 10.u2, Luīzu Elizabeti Saulīti 11.u2,

un Regīnu Lindi 6.a.

Skolas pārstāvniecībai Jelgavas novada Jauniešu domē izvirzījām Viviānu Andželiku Dzanušku. 9. oktobrī uz pirmo sēdi sanākušajā jaunizveidotajā Jelgavas novada Jauniešu domē Viviānai ir uzticēts pildīt arī Jelgavas novada Jauniešu domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

Ja kāds vēlas pievienoties vai ieteikt labas lietas, lai padarītu mācības mūsu skolā vēl interesantākas, sazinies ar mums, jo katrai klasei ir pārstāvniecība mūsu skolas jauniešu pašpārvaldē!

Vēlam sev pacietību un neatlaidību! Lai izdodas iegūt jaunas zināšanas un vērtīgu pieredzi ne tikai mācībās!

Jauniešu pašpārvaldes mentors Andris Ekmanis

« Atpakaļ