Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Ziņas

2023-10-09 05:59

Lepojamies ar Rutu Brīvmani

6. oktobrī Jelgavas Valsts ģimnāzijā godināti Jelgavas pilsētas pedagogi. Lai teiktu paldies par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā, kā arī par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, 34 pilsētas pedagogiem pasniegts Jelgavas valstspilsētas domes Pateicības raksts.

Lepojamies, ka arī mūsu skolā strādājošā sporta skolotāja un klases audzinātāja Ruta Brīvmane saņēma šo atzinību par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš izteica pateicību pedagogiem par ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā, kā arī par vēlmi apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Tāpat A.Rāviņš novēlēja veiksmi, izturību un savstarpēju sapratni visa mācību gada laikā.

Jāpiebilst, ka katra pilsētas izglītības iestāde apbalvojumam izvirzīja vienu kolēģi no sava kolektīva, kurš ar savu attieksmi, profesionālo un nesavtīgo darbu ir lielisks piemērs pārējiem.

« Atpakaļ