Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Ziņas

2023-10-02 10:34

Skolotāju diena

Š. g. 28. septembrī mūsu skolas pedagoģi tika aicināti uz Skolotāju dienas pasākumu. Programmā tika plānots apmeklēt Ogres Valsts ģimnāzijas jaunās telpas, doties mazā pastaigā pa pilsētu un baudīt pikniku siltos saules staros.

Jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas 15 000 m² plašās skolas ēkas un sporta manēžas būvniecības darbi tika uzsākti 2021. gada maijā. Skolā tiks nodrošināts mācību process līdz 672 izglītojamajiem. Ēkas plānojums veidots tā, lai sniegtu plašuma sajūtu un sasaisti ar ārtelpu. Skolas centrālajā daļā atrodas iekšpagalms, ko ir iespējams savienot ar blakus esošo aktu zāli. Ēkas 3. stāvā skolēniem ir nodrošināta organizēta izeja uz jumta, ko paredzēts izmantot kā observatoriju, kā arī citiem nelieliem skolas pasākumiem. Pirmajā stāvā izvietots vestibils, aktu zāle, kā arī dabaszinību mācību priekšmetu auditorijas un pedagogu telpas. Otrajā stāvā – matemātikas, tehnoloģiju, humanitāro un sociālo zinātņu mācību klases, kā arī metodiskais centrs un bibliotēka. Savukārt trešajā stāvā - sociālā pedagoga,  psihologa, karjeras konsultanta kabineti.

Skola plaša, moderna, strādāt un mācīties rosinoša. Ogres Valsts ģimnāzija sākot ar 2024./2025.m.g. kļūs par vienīgo vispārējās vidējās izglītības iestādi Ogres pilsētā, kurā mācīsies vairāk nekā 600 vidusskolēni.

Ģimnāzija jau tagad piedāvā izvēlēties vienu no četriem novirzieniem: “Cilvēks un sabiedrība”, “Kultūra un mākslas”, “Inženierzinātnes un tehnoloģijas” un “Dabaszinātnes”.

 Mūsu pedagogi, no kuriem daļa strādā nesen renovētās Jelgavas Valts ģimnāzijas telpās un tikko atjaunotajās Jelgavas tehnoloģiju ģimnāzijas telpās, varēja meklēt līdzības un atšķirības. Ogres Valsts ģimnāzijas mācību daļas vadītājas metodiskajā darbā Maijas V. pavadībā izstaigājām daļu no skolas un ekskursiju noslēdzam ar kopīgo fotografēšanos.

Pēc iepazīšanās ar skolu, Ogres vēstures un mākslas muzeja, nu jau šodien bijusī gide Jana, sākot no Baltās cielavas līdz gājēju tiltam pāri Ogres upei,  stundas laikā ieskicēja Ogres centra skaistākās vietas tik aizraujoši, ka daži skolotāji jau plāno aizbraukt uz šo Vidzemes skaisto pilsētu kopā ar ģimeni.

Kā pēdējais Skolotāju dienas programmas punkts bija ieplānots pikniks siltos saules staros. Tas arī tika izpildīts. Vasarīgi silts laiks nemaz neliecināja, ka jau ir septembra beigas un skolā jau ir nostrādāts gandrīz viens mēnesis.

Lai visiem pedagogiem saulains mācību gads, lai vienmēr ir prieks tikties ar kolēģiem!

NVSK administrācija

« Atpakaļ