Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Ziņas

2023-03-17 07:08

Gūstam pieredzi Tālmācības vidusskolas Rīgas 1. vidusskolā

Šā gada 16. martā Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas administrācija devās pieredzes apmaiņā uz Tālmācības vidusskolas Rīgas 1. vidusskolu. Tikšanās reizē plānojām, ka piedalīsies pārstāvis no skolas padomes, taču neparedzētu apstākļu dēļ nevarēja ierasties un šoreiz padomi pārstāvēja skolas administrācija.

Tikšanās laikā pārrunājām aktuālos jautājumus par mācību procesa organizēšanu tālmācībā, plaģiātisma izskaušanu pārbaudes darbos, gaidāmajiem Valsts pārbaudes darbiem un to organizēšanu, dalību un pieredzi starptautiskajos projektos, skolas padomes aktivitātēm.

Noslēgumā tika parakstīts sadarbības līgums, kas nodrošinās turpmāku pieredzes apmaiņu par dažādiem tālmācībai aktuāliem jautājumiem. Savus sadarbības partnerus uzaicinājām uz atbildes vizīti mūsu skolā, kas varētu notikt rudenī, lai iepazīstinātu, kā notiek mācību darbs mūsu skolā.

 

Rakstu sagatavoja koordinators L.Vecums-Veco

« Atpakaļ