Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Ziņas

2011-03-18 09:35

Skolas konference

14.00 – 14.30       Ierašanās, reģistrēšanās, kafija

 14.30 – 15.00       Konferences atklāšana, Izglītības pārvaldes vadītājas G. Avotiņas un skolas direktores I. Sērmūksles uzruna

 15.00 – 15.15       Projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”, I. Freimane, metodiķe interešu izglītības jautājumos

 15.15 – 15.30       „No konferences līdz konferencei” darba izvērtējums

 15.30 – 16.30       Grupu darbs (7 darba grupas)

 16.30 – 17.00       Grupu darba prezentācija

 17.00 – 18.00       Lekcija „Izglītības darba novitātes pārmaiņu laikā”, lektori – Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta vecākais inspektors Ģ. Bernauts, Bauskas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece A. Velmunska

 

« Atpakaļ