Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2021-10-12 17:47

Vecāku sapulce

Š.g. 6. oktobrī skolā notika vecāku sapulce, kurā tika aicināti piedalīties gan nepilngadīgo izglītojamo vecāki, gan pilngadīgie izglītojamie, lai uzzinātu par aktualitātēm skolā. Darba kārtībā bija iekļauti jautājumi gan par skolas attīstības plāna prioritātēm, gan valsts pārbaudes darbiem, kā arī par atbalsta iespēju saņemšanu. Būtiskākās izmaiņas skar 11. klašu izglītojamos sakarā ar svešvalodu eksāmenu- tas visiem jākārto angļu valodā, un  jau šajā mācību gadā ir iespēja kārtot angļu valodas eksāmenu optimālā līmenī.

Direktore aicina vecākus pieteikties Skolas padomei. Pirmā sapulce plānota 18.10.21. plkst 19:00 tiešsaistē.

Skolā tiek īstenoti arī dažādi atbalsta pasākumi, kas var palīdzēt izglītojamajam mācīties. Izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, ir iespēja pieteikties ESF projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā var saņemt vismaz 10 individuālās konsultācijas kādā no mācību priekšmetiem. Skola ir aktīva mācību portāla uzdevumi.lv lietotāja un nodrošina ikvienam izglītojamajam PROF piekļuvi, kurai jāpiesakās pie R. Brīvmanes (29775256).  Šogad gandrīz visos mācību priekšmetos ir pieejamas arī elektroniskās grāmatas, kurām pieeju nodrošina portāli www.maconis.zvaigzne.lv un www.soma.lv . Reģistrācija ar e-klases profilu.

Skolas administrācija aicina vecākus rūpīgi sekot līdz bērnu aktivitātei mācību sistēmā Moodle un nodrošināt tiešsaistes stundām nepieciešamo tehnisko aprīkojumu- datoru ar kameru un mikrofonu.

Paldies visiem, kas piedalījās!

Rakstu sagatavoja- I. Eihentāle

« Atpakaļ