Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2021-08-23 12:26

Attīstības plānošanas konference

XXIII skolas attīstības plānošanas konference

 Šā gada 19.augustā notika  XXIII skolas attīstības plānošanas konference.

Konference iesākās ar tradicionālo direktores Irmas Sērmūksles prezentāciju, kurā atskatījāmies uz paveikto gada griezumā. Direktores vietniece izglītības jautājumos Biruta Turlava informēja par izglītojamo sasniegumiem eksāmenos, uzverot, ka šogad ir samazinājies to izglītojamo skaits, kas nenokārtoja eksāmenu. Šogad tādi bija 7.  

Īstenojot jauno kompetenču pieeju, skolotāja Inga Strode lekcijā atgādināja galvenos pamatprincipus caurviju ieviešanai mācību procesā, uzsverot pašvadīto mācīšanos. Savas lekcijas beigās Inga aicināja pedagogus grupās izstrādāt vadlīnijas, kā savu mācību priekšmetu virzīt uz pašvadītu mācīšanos.  

Skolai ir izstrādāts Attīstības plāns 2020./2021-2022./2023. mācību gadam, kurā ir izvirzītas 3 prioritātes:

  1. Jauno mācību programmu ieviešana.
  2. Mācīšanās stratēģiju piedāvāšana caur mācību priekšmetiem.
  3. Individualizēta pieeja karjeras jautājumu risināšanā.

Arī šajā mācību gadā skolotāji nobalsoja par izvirzītajām prioritātēm, īpaši izstrādājot mācību materiālus 8. un 11. klasēm.

Pēc kafijas pauzes sekoja metodisko komisiju darbs grupās. Grupas apsprieda savas komisijas nākamā mācību gada darba plānus, par galveno mērķi izvirzot skolas attīstības plāna prioritāšu īstenošanu mācību priekšmetos. Skolotāji darba grupu ietvaros dalījās arī ar grūtībām, ar kurām saskārās attālināto mācību laikā, kā arī palepojās ar labo pieredzi.  

Noslēgumā katrs konferences dalībnieks saņēma mazu piemiņas dāvaniņu.

Paldies visiem, kas iesaistījās konferences organizēšanā un dalībā.

 Fotogalerija

Informāciju sagatavoja atbildīgais pedagogs Inga Eihentāle

« Atpakaļ