Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Piesakies šeit

Programmas: 

3.1. pamatskolas programmā 1.-9. klasē;

3.2. vidusskolas programmās 10., 11. un 12. klasē:

 3.2.1.valodu un uzņēmējdarbības programmā;

3.2.2. vides, dizaina un tehnoloģiju programmā;

Uzņemšana un informācija: 
Jelgavas novada pašvaldība, Jelgava, Pasta iela 37., 5. stāvs, 501. kabinets.
No 8:00 - 12:00 un no 13:00 - 17:00
Tālr. nr. : 63084021 (administrācija); 29122018 (direktore); 26318860( pedagogs)


Nepieciešamie dokumenti, stājoties pamatskolā:

jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
jāiesniedz:

  • liecība
  • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 026/U)
  • 2 foto

Nepilngadīgajiem izglītojamajiem jāierodas kopā ar kādu no vecākiem (vecākiem jāuzrāda pase).

Nepieciešamie dokumenti, stājoties vidusskolā:

  • pamatizglītības apliecība un sekmju izraksts (jāuzrāda oriģināli)
  • medicīniskā izziņa ( veidlapa Nr. 027/U)
  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
  • visas esošās vidusskolas liecības, sekmju izraksti vai personas lieta, ja tāda ir (stājoties 10. klases 2. semestrī, 11. un 12. klasēs)
  • 2 foto

PAMATSKOLAS PROGRAMMA iestāšanās iesniegums

1. Pamatskolai - izglītojamiem līdz 18.gadiem

2. Pamatskolai - izglītojamiem virs 18.gadiem

VIDUSSKOLAS PROGRAMMAs iestāšanās iesniegums

1. Vidusskolas 10.-12. klase vides, dizaina un tehnoloģiju virziens- izglītojamie līdz 18 gadiem

2. Vidusskolas 10.-12. klase vides, dizaina un tehnoloģiju virziens- izglītojamie virs 18 gadiem

3. Vidusskolas 10-12. klase valodu un uzņēmējdarbības virziens- izglītojamie līdz 18 gadiem

4. Vidusskolas 10-12. klase valodu un uzņēmējdarbības virziens- izglītojamie virs 18 gadiem