Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Piesakies šeit

Elektroniskā pieteikšanās mācībām Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā caur vietni "Latvija.lv"  (tad, ja esat aizpildījis un iesniedzis šo iesniegumu, jūs esat pieteikušies skolā)

Palīgs kā pieteikties elektroniski, izmantojot vietni www.latvija.lv 

Aizpildot elektronisko pieteikumu, jāiesniedz:

1. dokumenti, kas apliecina iepriekš pabeigto klasi (apliecība, liecība vai sekmju izziņa)
2. pases vai ID kopija ( jābūt redzamai fotogrāfijai!)

3. Iestāšanās iesniegums ( skat. zemāk!)

Programmas: 

3.1. pamatskolas programmā 1.-9. klasē;

3.2. vidusskolas programmās 10. un 11. klasē:

 3.2.1.valodu un uzņēmējdarbības programmā;

3.2.2. vides, dizaina un tehnoloģiju programmā;

3.3. vidusskolas programmā 12. klasē:

 3.3.1. vispārizglītojošā virziena programmā;

3.3.2. humanitārā un sociālā virziena programmā;

Uzņemšana un informācija: 
Jelgavas novada pašvaldība, Jelgava, Pasta iela 37., 5. stāvs, 501. kabinets.
No 8:00 - 12:00 un no 13:00 - 17:00
Tālr. nr. : 63084021 (administrācija); 29122018 (direktore); 26318860( pedagogs)


Nepieciešamie dokumenti, stājoties pamatskolā:

jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
jāiesniedz:

  • liecība
  • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 026/U)
  • 2 foto

Nepilngadīgajiem izglītojamajiem jāierodas kopā ar kādu no vecākiem (vecākiem jāuzrāda pase).

Nepieciešamie dokumenti, stājoties vidusskolā:

  • pamatizglītības apliecība un sekmju izraksts (jāuzrāda oriģināli)
  • medicīniskā izziņa ( veidlapa Nr. 027/U)
  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
  • visas esošās vidusskolas liecības, sekmju izraksti vai personas lieta, ja tāda ir (stājoties 10. klases 2. semestrī, 11. un 12. klasēs)
  • 2 foto

PAMATSKOLAS PROGRAMMA iestāšanās iesniegums

1. Pamatskolai - izglītojamiem līdz 18.gadiem

2. Pamatskolai - izglītojamiem virs 18.gadiem

VIDUSSKOLAS PROGRAMMAs iestāšanās iesniegums

1. Vidusskolas 10.-11. klase vides, dizaina un tehnoloģiju virziens- izglītojamie līdz 18 gadiem

2. Vidusskolas 10.-11. klase vides, dizaina un tehnoloģiju virziens- izglītojamie virs 18 gadiem

3. Vidusskolas 10-11. klase valodu un uzņēmējdarbības virziens- izglītojamie līdz 18 gadiem

4. Vidusskolas 10-11. klase valodu un uzņēmējdarbības virziens- izglītojamie virs 18 gadiem

5.Vidusskolas 12. klase humanitārais un sociālais virziens- izglītojamie līdz 18 gadiem

6. Vidusskolas 12. klase humanitārais un sociālais virziens- izglītojamie virs 18 gadiem

7. Vidusskolas 12. klase vispārizglītojošais virziens - izglītojamie līdz 18 gadiem

8. Vidusskolas 12. klase vispārizglītojošais virziens - izglītojamie virs 18 gadiem