Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Uzņemšana


Piesakies mācībām Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā aizpildot anketu elektroniski.

REĢISTRĒJIES


Jelgavas novada Neklātienes vidusskola uzņem izglītojamos 
konsultāciju punktos Svētē un Šķibē:
  
pamatskolā 1. - 9. klasē pamatizglītības programmā (Svētes konsultāciju punktā)
vidusskolā 10. - 12. klasē:

 1. vispārizglītojošā virziena programmā (visos konsultāciju punktos),
 2. humanitārā un sociālā virziena programmā (Svētes konsultāciju punktā).
 3. tālmācības vispārizglītojošā virziena programmā un umanitārā un sociālā virziena programmā (Svētes konsultāciju punktā) .

Apmācības formas:

 • nodarbības notiek divas reizes nedēļā pēcpusdienās,
 • Svētes konsultāciju puntkā tiek realizētas tālmācības programmas.

Uzņemšana un informācija: 
Jelgavas novada pašvaldība, Jelgava, Pasta iela 37., 5. stāvs, 501. kabinets.
No 9:00 - 12:00 un no 13:00 - 17:00
Tālr. nr. : 63084021, 29122018 


Nepieciešamie dokumenti, stājoties pamatskolā:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
 • liecība
 • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 026/U)
 • foto

Nepilngadīgajiem izglītojamajiem jāierodas kopā ar kādu no vecākiem (vecākiem jāuzrāda pase).

Nepieciešamie dokumenti, stājoties vidusskolā:

 • pamatizglītības apliecība un sekmju izraksts (jāuzrāda oriģināli)
 • medicīniskā izziņa ( veidlapa Nr. 027/U)
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
 • visas esošās vidusskolas liecības, sekmju izraksti vai personas lieta, ja tāda ir (stājoties 10. klases 2. semestrī, 11. un 12. klasēs)
 • foto