Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Bibliotēka

Bibliotēka atrodas Jelgavas Valsts ģimnāzijas telpās

Adrese: Jelgava, Mātera iela 44, LV-3001

Bibliotekāres darba laiks:

Otrdienās no plkst. 14.00 - 16.00

Ceturtdienās no plkst. 13.00 - 16.00

Bibliotekāre: Ilva Logina

e-pasts  ilvalogina1@gmail.com

Tālrunis:26039117

Bibliotēkas reglamentu skatīt šeit

Mācību grāmatu saņemšanas kārtība  skatīt šeit:

E-grāmatu kodu izsniegšanas kārtība skatīt šeit:

Rīkojums par mācību literatūru 

Izmantojamā mācibu literatūra 5.-9. kl.

Izmantojamā mācību literatūra 10.u, 11u, 12.h kl.

Izmantojamā mācību literatūra 10.v-12.v kl.