Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Bibliotēka

Bibliotēka atrodas Jelgavas Valsts ģimnāzijas telpās (Jelgavas pilī)

Adrese: Lielā iela 2, telpa 159, Jelgava

Bibliotekāres darba laiks: Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 - 16.00

Bibliotekāre: Ilva Logina

e-pasts  ilvalogina1@gmail.com

Tālrunis: 26039117

Bibliotēkas reglamentu skatīt šeit

Mācību grāmatu saņemšanas kārtība skatīt šeit:

E-grāmatu kodu izsniegšanas kārtība skatīt šeit:

Rīkojums par mācību literatūru 

Pielikums (5. -9. klase)

Pielikums (10.-12.klase)

PIETEIKŠANĀS E- GRĀMATĀM