Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Bibliotēka

Bibliotekāres darba laiks:

Otrdienās no plkst. 14.00 - 16.00

Ceturtdienās no plkst. 13.00 - 16.00

Bibliotekāre: Ilva Logina

e-pasts  ilvalogina1@gmail.com

Tālrunis:26039117

Bibliotēkas reglamentu skatīt šeit

Mācību grāmatu saņemšanas kārtība  skatīt šeit:

Izmantojamā mācību literatūra 5.-9. kl.

Izmantojamā mācību literatūra 10.u, 11u, 12.u kl.

Izmantojamā mācību literatūra 10.v 11.v 12.v kl.