Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Bibliotēka

Bibliotēka atrodas Jelgavas valsts Ģimnāzijas telpās

Adrese: Jelgava, Mātera iela 44, LV-3001

Bibliotekāres darba laiks:

Otrdienās no plkst. 14.00 - 17.00

Ceturtdienās no plkst. 14.00 - 16.00

Bibliotekāre: Vineta Pranča

e-pasts  vineta.pranca@tavatalmaciba.lv

Tālrunis: 29754798

Bibliotēkas reglamentu skatīt šeit

Mācību grāmatu saņemšanas kārtība skatīt šeit:

E-grāmatu kodu izsniegšanas kārtība skatīt šeit:

Rīkojums par mācību literatūru 

Izmantojamā mācibu literatūra 5.-9. kl.

Izmantojamā mācību literatūra 10.h-12.h kl.

Izmantojamā mācību literatūra 10.v-12.v kl.

 

PIETEIKŠANĀS E- GRĀMATĀM