Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Par skolu

 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola ir Jelgavas novada Domes izveidota izglītības iestāde, kura nodarbojas ar pamata un vidējās izglītības programmu īstenošanu, sniedzot pakalpojumus Jelgavas novada un citu pašvaldību iedzīvotājiem.

Skolas nolikums

Neklātienes Vidusskolas nolikums

Skolas simbols

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas simbols

Skola ir tiešā Jelgavas novada pašvaldības pakļautībā.

Skolas administratīvās telpas atrodas Jelgavā, Pasta ielā 37, 501.kabinetā.
Telefons: 63084021

Mācību process notiek divos konsultāciju punktos, kuri izvietoti divās Jelgavas novada vispārizglītojošās skolās.

Svētes konsultāciju punkts atrodas Svētes pamatskolas telpās Svētes pagastā Vilces ielā 6

Šķibes konsultāciju punkts atrodas Šķibes pamatskolas telpās Glūdas pagastā Skolas ielā 3