Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Par skolu

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola ir Jelgavas novada Domes izveidota izglītības iestāde, kura nodarbojas ar pamata un vidējās izglītības programmu īstenošanu, sniedzot pakalpojumus Jelgavas novada un citu pašvaldību iedzīvotājiem.

Skola ir tiešā Jelgavas novada pašvaldības pakļautībā.

Skolas administratīvās telpas atrodas Jelgavā, Pasta ielā 37, 501.kabinetā.
Telefons: 63084021

Eksāmeni noris Svētes konsultāciju punktā.

Tas atrodas Svētes pamatskolas telpās, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, Vilces ielā 6