Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Jauniešu pašpārvalde

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Jauniešu pašpārvaldē darbojas pārstāvji no katra konsultāciju punkta un skolotājs – koordinators. Jauniešu pašpārvaldes sēde notiek reizi mēnesī. Jauniešu pašpārvaldes  dalībnieki darbojas brīvprātīgi.

Piedalies arī tu!

Aktivitāšu plāns


1. aktivitātes materiāli (UNESCO  Asociēto  skolu  projekta  izstrāde)

UNESCO Latvija un pasaule

UNESCO ZINĀŠANU SPĒLE

Atbildes UNESCO ZINĀŠANU SPĒLE


Atskaiti par Jauniešu pašpārvaldes darbu var aplūkot prezentācijās.

2011./2012.m.g. saite

2010./2011.m.g. saite

2012./2013.m.g. saite