Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Eksternāts

 


 

Atbildīgā par eksternāta eksāmeniem skolā ir direktores vietniece eksternāta jautājumos Ruta Brīvmane
mob: 29775256; 63024802
Darba laiks Jelgavā, Pasta ielā 37, 3.st., 501. kabinetā:

Savu apmeklējumu lūdzam pieteikt iepriekš telefoniski!
 
Ja esat saņēmuši ekternāta eksāmenu kārtošanas plānu, tad šī informācija ir domāta Jums.

  1. Mācību priekšmetu viela, kurā kārtosiet eksāmenu, jāapgūst patstāvīgi.
  2. Lai sagatavotos eksāmenam, jums tiks dota piekļuve tālmācības Moodle sistēmai. Jums būs piekļuve tikai tiem mācību priekšmetiem, kuros jākārto eksternāta eksāmens.

Eksāmenu norise:

  1. Eksāmenā būs jāveic pārbaudes darbi.
  2. Eksāmens būs nokārtots tikai tad, ja vērtējums nebūs zemāks par 4 ballēm.