Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

KONTAKTI


Adrese: Jelgavā, Pasta ielā 37

Tālrunis: 63084021; 63024802

E-pasts: nvsk@jelgavasnovads.lvDirektore
IRMA SĒRMŪKSLE
Adrese: Jelgava, Pasta iela 37, 501. kab
Telefons: 63084021; 29122018
e-pasts: irma.sermuksle@jelgavasnovads.lv

Pieņemšanas laiks direktorei un vietniekiem:

Pirmdienās 16:00 - 18:00

Gadījumā, ja nav iespējams ierasties noteiktajā laikā, tad sazinieties ar direktori vai direktores vietniecēm pa telefonu vai e - pastu, lai vienotos par citu tikšanās laiku.

 DIREKTORA VIETNIEKI

 

Direktores vietniece izglītības jautājumos

 BIRUTA TURLAVA
Adrese: Jelgava, Pasta iela37, 501. kab
Telefons: 63024802
e-pasts: biruta.turlava@jelgavasnovads.lv

 

Direktores vietniece vispārīgajos jautājumos

REGINA DETLAVA
Adrese: Jelgava, Pasta iela37, 501. kab
Telefons: 63024802
e-pasts: regina.detlava@jelgavasnovads.lv  

 

Direktores vietniece speciālajos jautājumos

RUTA BRĪVMANE
Adrese: Jelgava, Pasta iela37, 501. kab
Telefons: 63024802
e-pasts: ruta.brivmane@jelgavasnovads.lv

 

Konsultants informātikas jautājumos

GUNDARS PREISS 
Adrese: Jelgava, Pasta iela37, 501. kab
Telefons: 22321136
e-pasts: preiss.gundars@gmail.com

 Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojuma saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Administrācijas darba laiks vasaras periodā no 25.06.2020.-9.08.2020. 

P. 9:00-18:00 (pusdienas pārtarukums no plkst.12:00-13:00)

O. 9:00-17:00 ( (pusdienas pārtarukums no plkst.12:00-13:00)

T. 9:00-17:00  (pusdienas pārtarukums no plkst.12:00-13:00)

C. 9:00-17:00  (pusdienas pārtarukums no plkst.12:00-13:00)

P. 9:00-15:30 (pusdienas pārtarukums no plkst.12:00-12:30)

Administrācijas darba laiks

P. 8:00 - 18:00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - 13:00):
O. 8:00 - 17:00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - 13:00):
T. 8:00 - 17:00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - 13:00):
C. 8:00 - 17:00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - 13:00):
P. 8:00 - 15:30 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - 12:30):

 

 

Skolas rekvizīti
Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta 37,Jelgava, LV-3001
Reģ. Nr. 90009118031
AS SWEDBANK, Jelgavas filiāle
Kods HABALV22
Konta Nr. LV07HABA0551025900443