Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

KONTAKTI


Adrese: Jelgavā, Pasta ielā 37, 501. kab

Tālrunis: 63084021; 63024802

E-pasts: nvsk@jelgavasnovads.lv


Pirms ierašanās zvanīt- 63084021

 

90009250525 (Pieejams tikai e-adrešu lietotājiem portālā Latvija.lv)

Direktore
IRMA SĒRMŪKSLE
Adrese: Jelgava, Pasta iela 37, 501. kab
Telefons: 63084021; 29122018
e-pasts: irma.sermuksle@jelgavasnovads.lv

Pieņemšanas laiks direktorei un vietniekiem: sazvanoties iepriekš.

 DIREKTORA VIETNIEKI

Direktores vietniece izglītības jautājumos

Inga Eihentāle
Adrese: Jelgava, Pasta iela37, 501. kab
Telefons: 63024802
e-pasts: inga.eihentale@jelgavasnovads.lv

 

Direktores vietniece vispārīgajos jautājumos

REGINA DETLAVA
Adrese: Jelgava, Pasta iela37, 501. kab
Telefons: 63024802
e-pasts: regina.detlava@jelgavasnovads.lv  

Konsultants informātikas jautājumos

GUNDARS PREISS 
Adrese: Jelgava, Pasta iela37, 501. kab
Telefons: 22321136
e-pasts: preiss.gundars@gmail.com

 Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojuma saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.


Skolas padome

Vija Zilkalna (priekšsēdētājs)

 Andris Elstiņš (vietnieks)

 

e-pasts:skolas.padome@tavatalmaciba.lv

 

 

 

 

 

Skolas rekvizīti
Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta 37,Jelgava, LV-3001
Reģ. Nr. 90009118031
AS SWEDBANK, Jelgavas filiāle
Kods HABALV22
Konta Nr. LV07HABA0551025900443