Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

IZGLĪTOJAMAJIEM

Centralizētie eksāmeni

Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību šeit

Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību šeit

pĀRBAUDES DARBU GRAFIKs

Svētes konsultāciju punkta pārbaudes darbu grafiks

PALĪGS IZGLĪTOJAMIEM

Palīgs izglītojamiem darbā tālmācības vidē