Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

IZGLĪTOJAMAJIEM

Centralizētie eksāmeni

Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību šeit

Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību šeit

Valsts pārbaudes darbu saraksts 9.klasei šeit

Valsts pārbaudes darbu saraksts vidusskolai šeit

Diagnostikas darbu saraksts šeit

Centralizēto eksāmenu grafiks 12.klasei šeit

12.klašu valodu eksāmenu runāšanas daļas grafiks šeit

Centralizēto eksāmenu saraksts, Valsts pārbaudes darbu grafiks pamatskolai un vidusskolai šeit

pĀRBAUDES DARBU GRAFIKI

 Šķibes konsultāciju punkta pārbaudes darbu grafiks

Svētes konsultāciju punkta pārbaudes darbu grafiks

PALĪGS IZGLĪTOJAMIEM

Palīgs izglītojamiem darbā tālmācības vidē

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība