Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

"Mēs varam, tu arī to vari!"

"Mēs varam, tu arī to vari!"

Tiek uzsākts Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas jauniešu neformālās grupas "Kopā prieks" projekts "Mēs varam, tu arī to vari!", kas sagatavots Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" apakšprogrammas 1.2. "Jauniešu iniciatīvas" ietvaros.

Projekta mērķis: apgūt jaunas prasmes, zināšanas video filmēšanā un montēšanā kā arī iesaistīt pēc iespējas vairāk dalībniekus no Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas, sniedzot iespēju izmantot savu laiku lietderīgi un  sadarboties ar citu KP jauniešiem, integrējot arī krievvalodīgos jauniešus.

Uzdevumi: apgūt prasmes video filmēšanā un montēšanā, motivēt un iesaistīt jauniešus līdzdarboties projekta aktivitātēs, organizēt reklāmas un noslēguma pasākumu, analizēt savu un citu darbu.

PAREDZAMĀS AKTIVITĀTES

PROJEKTA  AUTORI

 

PROJEKTA  GAITA

NOTIKUMI

FOTO GALERIJA

SAITES