Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

PuMPuRS

Eiropas Savienības Sociālā fonda darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"


Projekta informācija Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā

Projekta PuMPuRS seminārs