Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Statistika

 

 

                          Pedagogu izglītība 2023./2024.m.g.

Akadēmiskais maģistrs 9
Profesionālais maģistrs 11
Augstākā pedagoģiskā izglītība 6
Akadēmiskais/profesionālais bakalaurs 10

                       

 

Atbrīvotie no VPD

2020./2021.māc. gads  13
2021./2022. māc.gads 31
2022./2023. māc. gads 8
2023./2024. māc. gads 16