Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Dalībnieki

2017./2018. m.g.

JP priekšēdētāja: Kristīne Lēģere

JP priekšsēdētāja vietnieks: Sintija Puriņa

Sekretārs: atbildīgais pedagogs Linda Vecums-Veco

Domnieks Infirmātikas jautājumos: Jānis Plasiņš

Domnieks socioloģiskajos jautājumos: Edijs Spole

Domnieks kultūras jautājumos: Everita Pavlova