Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Dalībnieki

2018./2019. m.g.

JP priekšēdētāja: Luīze Kikvidze

JP priekšsēdētāja vietnieki: Alise Slavišena, Elizabeta Nika Aleksejeva

Sekretārs: atbildīgais pedagogs Linda Vecums-Veco