Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Jauniešu pašpārvaldes protokoli

2019./2020.m.g.

Nr.1

2018./2019. m.g.

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4