Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2021-06-07 08:09

Lepojamies!

Apkopojot mācību gada vērtējumus, izsakām pateicību izglītojamajiem, kuri ir uzrādījuši augstus mācību sasniegumus:

5.s2      Tolpežņikova Lūcija

7.s2      Krilovs Lorens

8.s2      Sokolovskis Dmitrijs

9.s2      Krūmiņš Kristofers Jānis

9.s2      Pinta Evelīna Kristiāna

9.s2      Sokolovs Atvars

10.u1   Akerfelds Daniels Edvards

10.u1   Skrupskis Ralfs

11.v1   Ņikitins Rihards

11.v2   Tonenka Melānija

11.v3   Vagals Rinalds

12.v1 Rozentāle Renāte

12v2  Kristaps Glazeikins

 

Skola lepojas arī ar Lūcijas Tolpežņikovas godalgoto vietu vizuālās mākslas konkursā „Mans pavasara brīnums”.

Atzinības rakstu no portāla Uzdevumi.lv  saņēma Viktorija Rumpe (12.V1), Alīna Družiņina (12.V3), Sindija Kārkliņa(12.H2), Tīna Brence (11.V2), Iveta Bļujus(11.H2), Emmija Ivule (11.V2), Staņislavs Darģelis (11.V3), Daniels Edvards Akerfelds (10.U2), Lorens Krilovs (7.s2),Evelīna Kristiāna Pinta (9.s2), Marta Štāla (7.S2), Lūcija Tolpežņikova (5.S2)

Esam gandarīti, ka mūsu skolā mācās centīgi, uzcītīgi un gudri jaunieši!

Izbaudiet vasaru un tiekamies septembrī!

Administrācija

« Atpakaļ