Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Vecāku sapulce Svētes KP - ZIŅAS

2011-04-14 12:48

Vecāku sapulce Svētes KP

Šā gada 14. aprīlī, plkst. 18.00,  Svētes konsultāciju punktā notiks vecāku sapulce.

vecāki tiks iepazīstināti ar dabaszinību projekta norisi,

tiks izskaidroti jaunumi Mykoob dienasgrāmatā,

notiks psiholoģes I. Diržines lekcija par vecāku un jauniešu savstarpējām attiecībām,

vēcāki varēs veikt individuālās sarunas ar priekšmetu skolotājiem.

 Visi nepilngadīgo izglītojamo vecāki tiek laipni aicināti piedalīties!

« Atpakaļ