Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2021-05-21 07:36

Iesniegts projekta pieteikums ERASMUS+KA2

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola nupat iesniegusi projekta pieteikumu šā gada ERASMUS+ projektu konkursa uzsaukumam KA2 maza mēroga partnerībās un ceram uz tā apstiprinājumu. Projektā izvirzītā prioritāte ir digitālā pārveide – digitālo kompetenču veidošana, digitālo tehnoloģiju izmantošanas apgūšana un digitālo tehnoloģiju izmantošana mācīšanā. Projekta pamatā plānots atbalsts skolotājiem, stiprinātas viņu zināšanas un apgūtas jaunas mācīšanas metodes. Projekta mērķis ir izstrādāt un pārbaudīt novatoriskus mācību materiālus atbilstoši izglītojamo uztverei (audio, vizuālie materiāli un kinestētika), uztveres iezīmēm un mācīšanās stiliem, virzot izglītojamos uz pašvadītu mācīšanos, veicinot pieredzes apmaiņu šajā jomā, stiprinot skolotāju zināšanas un samazinot sociāli neaizsargāto sabiedrības grupu mācību pamešanas risku. Iesniegtā projekta partnervalstis ir Francija, Slovēnija un Somija, kuru iesaistītās organizācijas savā ikdienas darbā saskarās ar pieaugušo izglītošanu tālmācībā un kuras vēlas dalīties savā pieredzē plašākā mērogā. Projekts plānots 18 mēnešu garumā ar 60 000 Eur Eiropas finansējuma atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja: skolotāja L.Vecums-Veco

« Atpakaļ