Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2020-12-23 07:36

Semestra noslēgums un brīvlaiks

Jaunais mācību gads visai sabiedrībai attīstījis jaunu prasmi- prasmi pielāgoties. Gan administrācija, gan pedagogi visu pirmo semestri mēģināja rast risinājumus, kā viskvalitatīvāk nodrošināt jaunās mācību vielas apguvi, nostiprināšanu un atgriezenisko saiti. Kā lielisks risinājums tam ir bijušas tiešsaistes stundas, kas lielā mērā rada klātbūtnes efektu. Mums gan visiem ir vēl jāapgūst plašās digitālā mācību procesa nianses, bet esam uz pareizā ceļa! Paldies visiem par iesaistīšanos un atdevi!

Brīvlaiks

Par vienu nedēļu līdz 8. janvārim 1.-6. klašu skolēniem būs pagarināts ziemas brīvlaiks. Izglītojamie no 7.-12. klasei mācības atsāk 4. janvārī.

Lai gan šobrīd ir jau sācies brīvlaiks, skolas administrācija aicina izmantot konsultācijām darbdienas ( 21., 22., 23., 28., 29., 30. decembri), lai sazinātos ar priekšmetu skolotājiem un nokārtotu mācību parādus par 1. semestri. Lai precizētu konsultāciju laikus, lūdzu sazinieties ar skolotājiem!

 

Lai miera, prieka, saticības pilns šis Ziemassvētku laiks!

Administrācija

« Atpakaļ