Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2019-12-12 07:04

Bioloģijas olimpiāde

28.11.2019. visā valstī vienlaicīgi notika bioloģijas  41. olimpiādes 2.posms. Olimpiādē piedalījās  9. – 12. klašu izglītojamie. Jelgavas novada Neklātienes vidusskolu pārstāvēja 11.v1 klases izglītojamā Ilze Čimka. Pēc rezultātu apkopošanas Ilzei ir 3. vieta!

Ilze ar lielu interesi mācās bioloģiju un ķīmiju. Tā kā Ilze stundās vienmēr ir aktīva un pati labi orientējas dažādos jautājumos, kas saistīti ar bioloģiju, piedāvāju viņai piedalīties novada olimpiādē.

Lai gan Ilzei mājās ir maza meitiņa, viņa  atrada laiku palasīt bioloģijas materiālus.

Olimpiādē skolniece ieguva trešdaļu punktu no iespējamiem. Gala vērtējumu vēl gaidām, bet uzskatu, tas ir ļoti labs veikums, jo mēs taču mācāmies tikai vienu stundu nedēļā, kad dienas skolām ir vismaz divas stundas, un, ja vēl Ilzei mājās ir mazs bērniņš, tad veikums ir ļoti labs! Es ar Ilzi ļoti lepojos!

Bioloģijas skolotāja Viktorija Kagaine

« Atpakaļ