Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2019-12-11 08:33

Adventa laiks

Dienas ir palikušas īsas, liekas, ka visu pasauli ir ieskāvusi tumsa, kas nekad nebeigsies. Dabā ir klusums, bet mums- cilvēkiem ir iestājies Adventa laiks- gaidīšanas, pārdomu un gatavošanās laiks.

   3. decembrī Svētes konsultāciju punktā sanācām uz īsu brīdi kopā, lai uzklausītu skolotājas Maigas Marcinkevičas stāstījumu par šo laiku. Skolotāja bija papētījusi, ko tad šis laiks nozīmē mums katram, kā to atzīmē baznīcās un ko šajā laikā varam rosināt darīt tiem, kuri līdz šim par to neko nav dzirdējuši.

   Vārds “Advents” ir nācis no latīņu valodas un nozīmē atnākšanu vai nākšanu. Bieži cilvēki lāgā nezina, kā pareizi lietot šo vārdu.  Skolotāja Maiga pastāstīja,   kā tad valodnieks Endzelīns aicina mūs lietot šo vārdu. Vai ir pareizi-Advents vai Advente. Viņš aicina tad, kad runājam par vīriešu dzimtes lietvārdiem, piemēram-  laiks,  gavēnis, lietot vārdu “ Advents” .  Ja izmantosim sieviešu dzimtes lietvārdus- nedēļa, svece, tad būtu labāk lietot  vārdu “Advente”. Tātad varam sacīt: “Adventa laikā mēs iededzam 1. adventes sveci.”
   Advents mums visiem saistās ar Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Ticīgie cilvēki gaida un gatavojas  Jēzus dzimšanas svētkiem, citi gaida Ziemassvētkus, kā dāvanu došanas un saņemšanas svētkus, vēl citi vienkārši ģimenes kopā būšanu.  Tradicionāli pieņemts katrā Adventes svētdienā aizdegt vienu svecīti. Šī tradīcija aizsākās 1925. gadā Ķelnē.
Arī mēs  iededzinājām pirmo svecīti Svētes konsultāciju punkta Adventa vainagā, kā arī minējām mīklas par ziemas tematiku.
Lai visiem mierīgs un kluss Adventa laiks!


 Inga Eihentāle

« Atpakaļ