Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2018-10-01 06:10

Mācību ekskursija uz "ELEKTRUM" Jūrmalā

Mūsu skolas Svētes konsultāciju punkta izglītojamie 20.09.2018. devās mācību ekskursijā uz Majoriem. Kopā ar viņiem bija trīs dabaszinību metodiskās komisijas pedagoģes Viktorija Kagaine, Veronika Miglāne un Baiba Daģe. Ekskursijas mērķis bija iepazīties ar efektīvu un atbildīgu enerģijas ražošanas procesu. Kopumā piedalījās 20 izglītojamie no 6. -12. klasei. Derīgu informāciju ieguva visi izglītojamie, jo Electrumā  gides mūs sadalīja četrās grupās un visa apmācība notika ar jauno tehnoloģiju palīdzību. Vajadzēja ar planšetes vai telefona palīdzību pieslēgties “kahoot” un katrā no telpām pie dažādām elektroierīcēm meklēt atbilstošas uzlīmes un atbildēt uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar enerģijas izmantošanu un energoefektivitāti. Visas četras grupas ļoti labi tika galā ar uzdevumiem, jo noderēja gan zināšanas , gan  praktiskās dzīves pieredze. Visi izglītojamie atzina šo darbu par ļoti interesantu, tāpēc, ka bija jādarbojas ar jaunajām tehnoloģijām un daudz jādomā pašiem, kā arī jāsadarbojas komandā.

Pēc  Electrum apmeklējuma mēs devāmies uz jūru, apskatījām Majoru pludmali, lepnās villas gar abām ceļa pusēm. Jūrā bija nelieli viļņi. Visi fotografējāmies un priecājāmies par dabu.

Ceram, ka izglītojamajiem paliks atmiņā gan iegūtās zināšanas, gan dabas skaistums.

Dabaszinību MK vadītāja  V. Kagaine.

« Atpakaļ