Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2017-11-13 06:39

Meža apsaimniekošana, mežzinātne un meža nozares Latvijā

27.10.2017. LLU Meža fakultāte aicināja Latvijas Bioloģijas Skolotāju Asociācijas biedrus uz semināru. Tajā piedalījās arī mūsu skolas bioloģijas un dabaszinību skolotājas Viktorija Kagaine un Veronika Miglāne. Skolotāji no visas Latvijas tika iepazīstināti ar mežu un mežsaimniecības problēmām Latvijā, par ko pastāstīja LVMI Silava direktors Jurģis Jansons. LLU Meža  fakultātes dekāns Linards Sisenis pastāstīja par studijām fakultātē un darba iespējām specialitātē pēc beigšanas. Izrādās, ka visi Meža fakultātes absolventi var dabūt labi apmaksātu un interesantu darbu. Dažādu valstu mežizstrādes un  kokapstrādes  uzņēmumi labprāt pieņem darbā LLU Meža fakultātes  beidzējus, jo viņi ir labi sagatavoti, viņiem ir mednieka apliecība, atļauja glabāt un lietot medību ieroci utt. Skolotājas pabija kokapstrādes laboratorijās, kur guva ierosmi skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Tāpat bioloģijas skolotāji  kopā ar Meža  pētniecības stacijas  direktora vietnieku Uvi  Dambergu apmeklēja valsts zinātniskās izpētes mežu Langervaldē Jelgavā. Tur notiek mežizstrāde un tas ir Meža fakultātes mācību paraugmežs, kurā tiek veidotas takas, ierīkoti skaisti, izturīgi tiltiņi. Šis mežs jau vairāk kā gadsimtu ir jelgavnieku pastaigu un atpūtas vieta, kura tagad tiks sakārtota. Jebkurš tiek aicināts apmeklēt Langervaldi un savām acīm skatīt, kā studenti apgūst praktiskās mežzinātnes. Seminārā gūto informāciju skolotājas izmantos, lai iedvesmotu mūsu skolas  izglītojamos studēt un iegūt augstāko izglītību ļoti perspektīvā nozarē – mežzinātnē.

 

Skolotājas  V. Kagaine un V. Miglāne.

« Atpakaļ