Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2017-11-06 07:18

Lāpu gājiens

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Jauniešu pašpārvalde aicina visus izglītojamos, pedagogus un pārējos interesentus pieteikties 11.novembra lāpu gājienam.

Lāpu gājienu organizē Jauniešu pašpārvalde un priekšsēdētāja Kristīne Lēģere.

« Atpakaļ