Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2017-10-09 11:34

Ziemeļeiropas valstu pieredzes seminārs

 Šā gada 5.-7.oktobrī Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas četri pedagogi piedalījās Ziemeļeiropas valstu vakarskolu skolotāju pieredzes apmaiņas seminārā. Pieredzē dalījās Tallin Adult Gumnasium (Igaunija), Upper-Secondary School for Adults in Haapsalu (Igaunija), Upper-Secondary School for Adults in Oulu (Somija), Rīgas vakara ģimnāzija un mēs.  Komandējuma mērķis bija iepazīties ar jaunākajām tendencēm pieaugušo izglītībā starp iesaistītajām vakarskolām, dalīties pieredzē un nodibināt jaunus kontaktus, kā arī iepazīstināt sadarbības valstis ar Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas sasniegumiem darbā ar pieaugušajiem un darbu Moodl vidē.

Pārrunājām audzināšanas jautājumus saistībā ar patriotisko audzināšanu, Litenē apmeklējām Latvijas Republikas armijas piemiņas vietu,  Rēzeknes Robežsardzes koledžā piedalījāmies lekcijā. Balvu vakara (maiņu) vidusskolā notika lekcija “Pedagogu sadarbība mācību procesa uzlabošanā tālmācības izglītojamajiem” un seminārs par andragoģikas aktualitātēm.

Starpvalstu tikšanās laikā guvām pārliecību, ka strādājam pareizā virzienā. Vairāki semināra dalībnieki izrādīja ieinteresētību iepazīties ar mūsu pedagogu darbu tuvāk. Ieguvām jaunas idejas turpmākajam darbam.

 

Sagatavoja: Linda Vecums-Veco

« Atpakaļ