Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2013-03-14 13:17

Solidaritātes pasākums "Es un internets" Svētes konsultāciju punktā

Svētes KP 13.decembrī notika solidaritātes pasākums "Es un internets", kurā senioriem bija iespēja apgūt datorprasmes. Kopīgi izveidojām e-pastus, rakstījām vēstules un meklējām informāciju internetā.

Pēc dalībnieku lūguma 21.martā tiek rīkota atkārtota apmācība. Šoreiz pasākuma organizēšanā piebiedrojās Svētes pamatskolas JP un Svētes jaunatnes lietu koordinators. Aicinām visus mūsu izglītojamos un pedagogus uzrunāt sev apkārt esošos seniorus un piedāvāt ielūgumu dalībai šim pasākumam, lai pozitīvā un darbīgā noskaņā pavadītu kopīgu vakaru.
Pasākuma darba kārtību skatīt afišā.
Lūgums dalību pieteikt Evijai Ragovskai mob.t. 26492194

Uz tikšanos 21.martā!

Jauniešu pašpārvalde

« Atpakaļ