Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Ziņas

2023-10-30 07:22

Profesionālā pilnveide

Laika posmā no 16. līdz 21. oktobrim Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pedagoģe Antra Akermane kopā ar Šķibes pamatskolas pedagoģi Saivu Kuprišu piedalījās ERASMUS + pedagogu mobilitātē – strukturētajos kursos “Conflict management, emotional intelligence and bullying prevention” (Konfliktu vadīšana, emocionālā inteliģence un bullinga novēršana) Barselonā, Spānijā.

Mobilitātes ietvaros notika pedagogu apmācības par to, kā veikt preventīvo darbu emocionālās vardarbības novēršanai skolā. Kā arī tika apgūtas praktiskās iemaņas emocionālās vardarbības atpazīšanai un tās novēršanai. Tika uzsvērta un pierādīta nepieciešamība no bērna agrīnā izglītošanās ceļa uzsākt sociāli emocionālo audzināšanu.

Kursus vadīja lieliskas lektores - Sonia Sola Gil un Federica Di Bartolomeo. Lektores bija sagatavojušas informāciju gan teorētisko zināšanu papildināšanai, gan praktisko zināšanu apgūšanai. Pildot dažādos praktiskos uzdevumus, bija iespēja izprast, kā varētu justies konfliktā jeb emocionālajā vardarbībā iesaistītie skolēni. Lektores dalījās ar dažādu valstu pieredzēm emocionālās vardarbības novēršanā, piemēram, ASV, Kanādā un Somijā, dažādām praktiskām spēlēm un materiāliem, kuri tiks izmantoti turpmākajā pedagoģiskajā darbā. 

Mobilitātes laikā tika iepazīta citu mobilitātes partneru kultūra, prakse un problēmas konfliktu novēršanā izglītības iestādē. Kopumā šajā mobilitātē piedalījās divpadsmit pedagogi no piecām valstīm - Vācijas, Latvijas, Grieķijas, Slovēnijas un Zviedrijas.

Katru dienu, aktīvi sadarbojoties ar citu valstu kolēģiem, pedagoģēm bija iespēja pilnveidot savas angļu valodas zināšanas.

Lai gan mācības bija ļoti intensīvas, tomēr vienā no saulainajām un siltajām pēcpusdienām bija iespēja apskatīt seno Barselonas rajonu – Gracia, tajā nav tik daudz tūristu un ir daudz dažādu amatnieku veikaliņu un darbnīcu. Katru dienu, ejot uz kursiem, bija iespēja apskatīt seno Barselonas arhitektūru, izjust lielpilsētas skaņu un cilvēku daudzveidību.

Eiropas Savienības ERASMUS + akreditācija skolu izglītībā Nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000106095 Jelgavas novada izglītības iestādēs tiek īstenota no 2023.gada līdz 2027.gadam, akreditāciju saņēmusi Jelgavas novada Izglītības pārvalde, novada izglītības iestādes akreditācijā darbojas kā konsorcija dalībnieki. 2023./24.mācību gadam piešķirtais ES finansējums akreditācijas īstenošanai ir 72 791,00 EUR.
https://www.jelgavasnovads.lv/lv/projekts/jelgavas-novada-izglitibas-parvaldes-eiropas-savienibas-erasmus-akreditacija-skolu-izglitiba

 

 

Rakstu sagatavoja Antra Akermane

« Atpakaļ