Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Contacts

Address:  Jelgava, Pasta street 37.

Phone: 63084021

E-mail: nvsk@jelgavasnovads.lv 

The Headmistress

IRMA SĒRMŪKSLE 

Address:  Jelgava,  Pasta street 37, Room 411

Phone: 63084021; +371 29122018
E-mail: irma.sermuksle@jelgavasnovads.lv   

 

Deputies of the Headmistress 

          The Deputy of the Headmistress in special issues

REGĪNA DETLAVA

Address:  Jelgava, Pasta street 37, Room 315

Phone:  63084021
E-mailregina.detlava@jelgavasnovads.lv  

 

         The Deputy of the Headmistress in external issues

 
RUTA BRĪVMANE
Address: 
Jelgava, Pasta street 37, Room 315

Phone:  63084021
E-mailruta.brivmane@jelgavasnovads.lv

 

       The Deputy of the Headmistress in education area

BIRUTA TURLAVA
Address:  Jelgava, Pasta street 37, Room 315

Phone:  63084021
E-mailbiruta.turlava@jelgavasnovads.lv
 
Working hours
Monday                 8:00 - 18:00    (Lunch Break 12:00 - 13:00)
Tuesday               8:00 - 17:00    (Lunch Break 12:00 - 13:00)
Wednesday         8:00 - 17:00    (Lunch Break 12:00 - 13:00)
Thursday              8:00 - 17:00    (Lunch Break 12:00 - 13:00)
Friday                    8:00 - 15:30    (Lunch Break 12:00 - 12:30)