Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Ziņas

2022-11-14 09:13

Pedagogi gūst pieredzi Erasmus+KA2 projektā Somijā

Laika posmā no 6. līdz 11. novembrim Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pedagogi Linda Vecums-Veco un Daina Livdāne piedalījās ERASMUS+KA2 “Ceļā uz pašvadītu mācīšanos ” plānotajās aktivitātēs Oulun aikuislukio (pieaugušo vidusskolā) Oulu pilsētā, Somijā.

Vizītes ietvaros iepazināmies ar Oulun aikuislukio pieaugušo vidusskolu. Skolā ir sešas nodaļas: vispārizglītojošā vidusskola, pamatskola, pieaugušo tālmācības vidusskola, daudzfunkcionālais dienas centrs Kastelli, bibliotēka, jauniešu apvienība.

Pirmajā vizītes dienā tikāmies ar Kastelli centra menedžeri Timo Salmi, kurš sniedza nelielu ieskatu Oulu pilsētas izglītības sistēmas darbībā. Kastelli centrs nodrošina vispārizglītojošo izglītību gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Centra galvenās vērtības: komunikācija, drošība, attīstība, drosme. Centra vīzija paredz, ka tā ir vieta ikvienam, kur no darbošanās  vienatnē virzīšanās notiek uz sadarbību.

Nākamajā dienā viesojāmies Luovi speciālajā skolā, kur tiek sniegts atbalsts skolēniem ar dažāda veida fiziskiem un garīgiem traucējumiem. Tālāk dienas plānā apskatījām, kā notiek apmācības ieslodzījuma vietās.

Tālmācībā arvien aktuālāka kļūst plaģiātisma problēma. Somu kolēģi demonstrēja plaģiātisma programmas Turnitin iespējas. Arī mūsu skolā ir aktuāla šī problēma un esam plānojuši izpētīt gan Somu piedāvāto programmu, gan LLU izmantotās iespējas, lai mazinātu plaģiātismu izglītojamo darbos un atvieglotu pedagogu darbu.

Somu izglītības sistēmas atbalstam valsts skolām ir pieejama Studeo platforma, kas ietver E-grāmatas un mācību materiālus, kas sniedz plašas iespējas pašvadīti mācīties, respektējot visu uztveres tipu īpatnības. Šobrīd šī platforma ir pieejama tikai Somijas skolām, taču nākotnē iespējams tas tiks piedāvāts citām valstīm kā ārpakalpojums.

Vizītes galvenais uzdevums bija izveidot atbalsta kursu izglītojamajiem. Uzklausot projekta partneru pieredzi, mūsu skolā esam plānojuši papildināt savu atbalsta kursu. Tas ietvers video pamācību izglītojamajiem, kā mācīties MOODLE mācību vidē un galvenajiem mācīšanās nosacījumiem, būs pieejams tests uztveres tipu un mācīšanās stilu noteikšanai, palīdzēsim noteikt pamatvērtības un norādīsim, kā veidot dienas un nedēļas plānu. Papildus būs pieejama informācija par pozitīvo domāšanu, pašvadītu mācīšanos, un to, kā rīkoties, ja ir iekrājušies nepadarītie darbi.

Mobilitātes noslēgumā tika izvirzīti uzdevumi, kas jāveic līdz projekta noslēguma konferencei Latvijā, kas plānota 2023. gada februārī.

Savukārt, konferencē tiks prezentēti projekta sasniegumi, paveiktie darbi, izveidotais metodiskais materiāls pedagogiem, kā veidot strukturētu mācību stundu un mācību materiālus izmantojot dažādus IT rīkus un ņemot vērā uztveres tipu īpatnības. Katra projekta partnerorganizācija prezentēs savus projekta ieguvumus.

Lai gan aktivitātes bija ļoti intensīvas, tomēr paguvām arī nedaudz ieskatīties Somijas mākslas pasaulē apmeklējot Oulu mākslas muzeju. Apskatījām Oulu pilsētu un izzinājām tās vēsturi, sasildījāmies saunā un nobaudījām tradicionālo laša zupu. Izdevās uzburt Ziemassvētku sajūtu un satikt salavecīti Lapzemē.

ERASMUS+KA2 projekts "One The Way To Self Directed Learning"

Nr. 2021-1-LV01-KA210-SCH-000031400

 Informācija par projekti ŠEIT

Bildes GALERIJĀ

Rakstu sagatavoja projekta asistente Linda Vecums-Veco

« Atpakaļ