Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Ziņas

2022-10-10 08:55

Pedagogi gūst pieredzi Erasmus +KA2 projektā Francijā

Laika posmā no 3. līdz 8. oktobrim Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas trīs pedagogi (I.Sērmūksle, L.Vecums-Veco un I.Eihentāle) piedalījās ERASMUS+KA2 “Ceļā uz pašvadītu mācīšanos ” plānotajā aktivitātē “Esquare” apmācību centrā Antibesā, Francijā.

Vizītes ietvaros notika pedagogu apmācības par to, kā izmantot jaunus un pielāgotus IT rīkus mācību materiālu sagatavošanā izglītojamajiem tālmācībā. Šīs jaunās zināšanas dos iespēju dažādot mācību materiālus katram uztveres tipam, tādējādi veicinot izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmju uzlabošanos. Dalījāmies savstarpējā pieredzē ar pārējiem partneriem no Somijas, Slovēnijas un Francijas, kā veidot uztveramu tiešsaistes stundu struktūru un mācību materiālus, izmantojot dažādus IT rīkus.

Iepazināmies arī ar Esquare apmācību centra darbu un izglītības sistēmu Francijā. 

Pēc tam, kad lieliskā lektore Kārena Roustana bija iepazīstinājusi ar teorētiskajiem principiem, kas svarīgi, veidojot tiešsaistes stundu, izmantojot dažādus IT rīkus, katras dalībvalsts komanda strādāja pie savas tiešsaistes stundas izveides. Pēc stundas demonstrēšanas lektore sniedza arī atgriezenisko saiti, kā vēl konkrēto stundu  varētu pilnveidot. Pārliecinājāmies, ka, ja teorētiskās zināšanas uzreiz pielieto praksē, tad šīs iemaņas daudz labāk paliek atmiņā.

Jautra un aizraujoša bija vita.app aplikācijas apgūšana. Šo aplikāciju varēsim izmantot  mācību materiālu veidošanā, jo tas prasa ieguldīt mazāk darba, bet sniedz lielus ieguvumus.

Uzzinājām arī par citiem IT rīkiem, ko izmanto lektore savu stundu vadīšanai, diemžēl šo rīku piedāvājums ir tik plašs, ka daļu nāksies apgūt pašmācības ceļā.

Mācību noslēgumā tika izvirzīti uzdevumi, kas jāveic līdz nākamajai aktivitātei Somijā, kas plānota novembrī, kur tiks turpināts darbs pie inovatīvu mācību materiālu izstrādes un vadlīnijām par uztveres veidu izmantošanu mācībās.

Lai gan mācības bija ļoti intensīvas, tomēr paguvām arī nedaudz ieskatīties Francijas mākslā un kultūrā. Laikam nekur citur pasaulē vienuviet neatradīsim 24 Pikaso gleznas un keramikas darbu kā Pikaso muzejā Antibēs, agrākajā Grimaldi namā.

 

ERASMUS+KA2 projekts "One The Way To Self Directed Learning"

Nr. 2021-1-LV01-KA210-SCH-000031400

 

Rakstu sagatavoja projekta asistente Linda Vecums-Veco

Informācija par projektu  Šeit

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas informācija par projektu Šeit


« Atpakaļ