Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Ziņas

2022-08-29 11:22

Skolas plānošanas konference

19. augustā Jelgavas novada domē notika skolas plānošanas konference, kuras laikā gan iepazināmies ar jaunajiem mācībspēkiem, gan strādājām grupās. Konferences sākumā atskatījāmies uz mācību gada laikā paveikto, kā arī direktores vietniece R. Detlava informēja par rezultātiem valsts pārbaudes darbos. II semestrī veicām arī skolas pašvērtēšanai nepieciešamās aptaujas, kuru rezultāti tika prezentēti kolēģiem. Jaunums skolā ir valsts aizsardzības mācību programma, kurā piedalīsimies kā viena no divām tālmācības  pilotskolām. Grupu darba laikā pedagogi risināja dažādus jautājumus, kas ļautu pilnveidot mācību procesu- kā veicināt augstākus mācību sasniegumus, kā pilnveidot metodiku, kā organizēt atgriezenisko saiti u.c. būtiskus jautājumus. Ceram, ka šajā mācību gadā vairāk tiksimies klātienes sanāksmes, jo savstarpējā komunikācija ir atslēga, lai kopīgais darbs ar panākumiem virzītos uz priekšu!

« Atpakaļ