Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Ziņas

2022-06-20 11:28

Noritējusi Erasmus+KA2 skolotāju pieredzes apmaiņa

Nedēļā no 14. līdz 18. jūnijam kopā ar skolotāju Rutu Brīvmani piedalījāmies skolas ERASMUS+KA2 “Ceļā uz pašvadītu mācīšanos ” plānotajā aktivitātē Livadas pamatskolā, Slovēnijā.

Vizītes mērķis bija uzzināt projektā iesaistīto partneru pieredzi kā pilnveidot mācību materiālus izmantojot dažādus IT rīkus un ņemot vērā uztveres tipu īpatnības un mācīšanās stilu dažādību. Pilnveidotais mācību materiāls būs palīgs skolēniem ar mācīšanās grūtībām, kas veicinās viņu mācīšanās motivāciju, kā arī tiks sniegti ieteikumi skolotājiem mācību materiālu pilnveidošanā.

Projekta aktivitāšu laikā dalījāmies viens ar otru pieredzē, kā mazināt mācīšanās grūtības veidojot pamācības skolēniem kā mācīties, runājām par tiešsaistes stundu struktūras veidošanu, mācību materiālu gatavošanu atbilstoši uztveres tipiem izmantojot dažādus IT rīkus, uzdevumu veidošanu tiešsaistē. Lai iegūtu plašāku redzējumu par Slovēnijas pieredzi saistībā par mācībām tālmācībā, apmeklējām Livadas pamatskolu, Mežsaimniecības servisa apmācības centru un BIC arodskolu.

Gatavojoties šai projekta aktivitātei, katra partnerorganizācija bija sagatavojusi un demonstrēja savas uzlabotās mācību stundas izmantojot dažādus IT rīkus, lai tā būtu vieglāk uztverama skolēniem ar dažādiem uztveres tipiem un mācīšanās stiliem. Maija mēnesī tika veikta izglītojamo aptauja un noskaidrots, kāds uztveres tips un mācīšanās tips mūsu skolēniem ir dominējošais un kā viņi novērtē esošos tālmācības kursu materiālus, no kā tika izdarīti secinājumi. Noslēdzošajās dienās piedalījāmies mini-darbnīcās: 1) prāta vētra par dažādiem problēmjautājumiem saistībā ar izglītojamo izglītošanu tālmācībā, 2) prāta relaksācijas nodarbība (attīsta koncentrēšanās prasmes un sniedz relaksāciju). Pieredzes brauciena ietvaros arī paguvām iepazīt nedaudz tuvāk Slovēnijas kultūru un vēsturisko mantojumu Ļubļanas pilsētā, apmeklējām Bled ezeru un iespaidīgo Postonja stalaktītu alu.

Nākošā projekta aktivitāte plānota no 3. līdz 7.oktobrim apmācību centrā Esquare, Francijā, kur tiks turpināts darbs pie uzlabotu mācību materiālu izstrādes un vadlīnijām par uztveres veidu izmantošanu mācībās.

 

ERASMUS+KA2 projekts "One The Way To Self Directed Learning"

Nr. 2021-1-LV01-KA210-SCH-000031400

 Galerija šeit

Rakstu sagatavoja skolotāja Linda Vecums-Veco

Vairāk informāciju par projektu skatīt šeit

« Atpakaļ